Doseerpalen in Averecht

De tekst Doseerpalen in Averecht is geschreven voor de Schrijfcarrousel. De tekst is zo geschreven dat er ruimte is voor verbetering.

 

Je kunt deze tekst gebruiken, als je tenminste vermeldt dat het auteursrecht berust bij de Schrijfcarrousel. Als je deze tekst gebruikt met een winstoogmerk, dan stellen we een bijdrage op prijs. 

 


 

Doseerpalen in Averecht meer een probleem dan oplossing

 

1

De werking is simpel, maar toch... Bij elke doseerpaal staan twee zuilen waarin stoplichten zijn verwerkt. Deze staan standaard op rood. Pas als er een voertuig nadert en stopt op een meter afstand van de paal, beginnen de rode lichten te knipperen. Dit komt door een detectielus die onder het straatwerk ligt. De wachtperiode duurt 30 seconden, daarna zakt de doseerpaal in de grond en gaan de stoplichten op groen. Hierdoor kan het voertuig de doseerpaal veilig passeren. Vlak nadat het voertuig de doseerpaal heeft gepasseerd, komt de doseerpaal uit de grond en gaan de stoplichten weer op rood.

 

2

Toch zijn er maar liefst zes  ongelukken gebeurd in één week op dezelfde locatie. Hoe dat mogelijk is, weten de omwonenden wel. “Veel automobilisten zijn te lui om te wachten voor de doseerpaal en geven vol gas als het voorgaande voertuig de paal heeft gepasseerd. Ja, dan kun je wel nagaan dat je de paal gaat kussen”, zegt een onwonende. Een ander zegt: “de gemeente kloot maar wat aan. Altijd maar repareren. En wie mag dit betalen? Het is gewoon schandalig!”

 

3

De gemeente zegt echter dat de doseerpalen naar behoren werken. Kees Rijnbach, verkeerskundige van de gemeente Averecht: “De gemeente heeft bij elke doseerpaal een camera staan. Deze filmt 24 uur 7 dagen in de week. Als er een doseerpaal wordt aangereden, worden de camerabeelden geupload en geanalyseerd door de beheerder van de gemeente. De beheerder heeft bij elk ongeval geconstateerd dat de bestuurder door rood rijd, waardoor die de doseerpaal aanrijd. De kosten worden uiteraard op de veroorzaker verhaald. Dat er in één week zes ongevallen waren op één locatie, is een uitzondering die gemeente ten alle tijden probeert te voorkomen.”

 

4

De gemeente Averecht doet alles om klachten over de doseerpalen te verminderen. Na elk ongeluk wordt de desbetreffende doseerpaal dezelfde dag gerepareerd door een gespecialiseerd bedrijf. De gemeente laat per jaar twee keer hetzelfde bedrijf onderhoud plegen bij alle doseerpalen om defecten zoveel mogelijk te voorkomen. ’s Avonds na tien uur worden de doseerpalen automatisch uitgeschakeld om de omwonenden niet meer van hun nachtrust te beroven, mocht er een doseerpaal defect zijn. Om acht uur ’s morgens worden de doseerpalen weer ingeschakeld. Desondanks blijven er klachten. “Apparaten gaan nu eenmaal af en toe kapot”, zegt Jan Jansen, wegbeheerder van de gemeente Averecht.

 

5

Geluidsoverlast komt wekelijks voor bij doseerpalen. Ondanks de inzet van de gemeente, gaat er wel eens een compressor stuk. Hierdoor omstaat er een gigantische geluidsoverlast, die ’s nachts de omwonenden van hun nachtrust berooft. Ook staan er regelmatig op twee locaties veel auto’s te ronken. Sommige automobilisten hebben bovendien in de zomer de radio lekker hard aan. Een enkeling speelt met het gaspedaal en geeft vol gas als de stoplichten groen licht geven.

 

6

De doseerpalen zijn in 2009 door de gemeente geplaatst in het kader van het terugdringen van verkeersoverlast in het centrum. Dit tot ontevredenheid van burgers die in de nabijheid van de palen wonen. Binnenkort vindt er een vergadering plaats van de gemeenteraad over de palen. Het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad moeten dan een besluit nemen over de palen.

 

7

Al eerder heeft de gemeente de mening van de burgers gepeild. De gemeente heeft aan ieder huishouden een vragenlijst verstuurd. “De eerste reacties waren snel binnen. De meningen zijn verdeeld. Wat opvalt, is dat de burgers die naast de doseerpalen wonen heel erg veel overlast hebben. Zij zijn dan ook niet te spreken over dit systeem en zijn de doseerpalen liever kwijt dan rijk. De burgers die verderop in de straat wonen zijn juist wel te spreken over de doseerpalen. Zij willen juist wel hebben dat deze blijven staan”, zegt Jan Jansen.

 

8

Het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad moeten tot een compromis komen. Het college wil doseerpalen verplaatsen en ombouwen. Het college heeft na advies van de verkeerskundige en de beheerder besloten twee doseerpalen te verplaatsen en dusdanig om te bouwen dat ongelukken worden gereduceerd. Maar de gemeenteraad wil verdergaande maatregelen. De raad wil alle doseerpalen verwijderen om er zo voor te zorgen dat er geen ongelukken meer voorkomen. Tot op heden zijn het college en de raad het niet eens met elkaar.