Alle kaarten, gesorteerd op bedenker

Maak een selectie uit de kaarten en klik vervolgens op 'voeg geselecteerde kaarten toe'.

Selecteer Image
Alineavrijheid
Een alinea zo schrijven dat hij juist zo min mogelijk aansluit bij de wensen van de lezer en terloops checken of de alinea wel over 1 onderwerp gaat.
Freerk Teunissen
Beeldspraak
Een methode om in 6 stappen tot een beeldspraak te komen.
Freerk Teunissen
Belangrijke lezer
Wat vind jij de belangrijkste mededelingen in de tekst en wat zou de doelgroep eigenlijk het belangrijkst vinden?
Freerk Teunissen
De alwetende lezer
Welke informatie is nieuw voor de lezer en waar staat die informatie?
Freerk Teunissen
De cirkel
In 5 stappen de tekst meer laten aansluiten op de wensen van de lezer.
Freerk Teunissen
De climax
Stel het belangrijkste in de tekst uit tot het laatst.
Freerk Teunissen
De zinslengtemeter
Wat heeft zinslengte te maken met leesbaarheid? En hoe lang zijn de zinnen in de tekst eigenlijk?
Freerk Teunissen
Drie vragen
Welke vragen stelt de lezer van de tekst zich?
Freerk Teunissen
Eigentijdse talk
Herken ouderwetse woorden en maak de tekst eigentijdser.
Freerk Teunissen
Het cement van je tekst
Verbindingswoorden vormen het cement van een tekst.
Freerk Teunissen
Meer met minder
Schrijven is schrappen: kijk of de tekst bondiger kan.
Freerk Teunissen
Omgekeerd
Draai de volgorde van de tekst volledig om.
Freerk Teunissen
Oneliner voor de eeuwigheid
Formuleer een oneliner die de essentie van de tekst weergeeft.
Freerk Teunissen
Ongepast
Sla de plank met opzet finaal mis en herschrijf de tekst zo dat je de lezer niet aanspreekt.
Freerk Teunissen
Ouderwetsche jus
Doe het eens lekker fout: maak de tekst zo stoffig en oubollig mogelijk.
Freerk Teunissen
Schrijf voor een ander
Laat het toeval bepalen wie je lezer is en herschrijf de tekst.
Freerk Teunissen
Sprookjesachtige details
Zoom extreem in om zo verrassende details voor de tekst te ontdekken.
Freerk Teunissen
Tegenstellingen
Voeg tegenstellingen toe en vergroot ze.
Freerk Teunissen
Ten aanzien van
Herken en verwijder voorzetseluitdrukkingen, zoals 'ten behoeve van'.
Freerk Teunissen
Vanuit een andere hoek
Verander het perspectief van waaruit de tekst is geschreven.
Freerk Teunissen
Volle woorden
Herken zogeheten 'lege woorden' en vervang ze in de tekst.
Freerk Teunissen
Waarom?
Een methode om je meer in te leven in de lezer van de tekst.
Freerk Teunissen
Wollig
Neem (een deel van) de tekst en herschrijf die zo wollig en omslachtig mogelijk.
Freerk Teunissen
De kantelaar
Via omwegen en associaties je eigen oordelen voor de gek houden...
Karel Witteveen
De vragen van de lezer
De vragen van de lezer gebruiken als leidraad voor een tekst
Louise Cornelis
Het belangrijkste eerst
Zet het belangrijkste vooraan in de tekst
Louise Cornelis
Voorzetselfile
Veel voorzetsels in één zin schaden de leesbaarheid
Maaike Severijnen
Wat wil je wie vertellen?
Geef de lezer van de tekst een naam en zie hem of haar voor je.
Maaike Severijnen
Wees concreet
Specificeer woorden... tot in het extreme.
Maaike Severijnen
B is het nieuwe A
Gebruik de constructie 'B is het nieuwe A' in je tekst. Bijvoorbeeld: 'Twitter is de nieuwe dorpspomp'.
Malik de Kok
B is het nieuwe A
Gebruik de constructie 'B is het nieuwe A' in je tekst. Bijvoorbeeld: 'Twitter is de nieuwe dorpspomp'.
Malik de Kok
De Maar
Wat gebeurt er als je complicaties of obstakels een prominente plaats geeft in je tekst?
Malik de Kok
Achterop of achter op?
Schrijf je vlakbij of vlak bij? Wanneer schrijf je dergelijke woorden aan elkaar en wanneer los?
Miriam Kerver
Dat is het
Check de verwijswoorden in de tekst.
Miriam Kerver
De juiste structuur?
Vat elke alinea in 3 woorden samen en beoordeel vervolgens de volgorde van de alinea's.
Miriam Kerver
De mindmap
Maak een mindmap van de tekst en verbeter de tekst.
Miriam Kerver
Deetjes en teetjes
Controleer de werkwoorden in de tekst.
Miriam Kerver
Een ander verhaal
Neem 5 belangrijke woorden uit de tekst en schrijf een compleet ander verhaal.
Miriam Kerver
Eraan vast of los?
Volgt er na de woorden 'er', 'daar', 'hier' of 'waar' een voorzetsel, dan schrijf je dat er soms aan vast, en soms niet.
Miriam Kerver
Formeel informeel
Maak het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik extreem groot.
Miriam Kerver
Gewonemensentaal graag!
Citaten en spreektaal verlevendigen een tekst.
Miriam Kerver
Groot en klein
Wanneer gebruik je hoofdletters en wanneer niet?
Miriam Kerver
Helemaal goed!
Noteer de 5 woorden waarvan je denkt dat ze het vaakst fout worden geschreven.
Miriam Kerver
Het juiste woord
Enkele woorden die vaak door elkaar worden gehaald: hun en hen, waarvan of van wie, omdat en doordat, als en dan.
Miriam Kerver
In stukjes graag!
Verdeel de tekst in delen en bedenk tussenkopjes. Kijk waar je de structuur kunt verhelderen, de inhoud kunt verduidelijken en waar je de lezer kunt prikkelen.
Miriam Kerver
Is dat wat?
Controleer het gebruik van de woorden 'dat' en 'wat' in de tekst.
Miriam Kerver
Kom maar met die komma's
Hoe worden komma's in de tekst gebruikt?
Miriam Kerver
Loslopende woorden
Herken samenstellingen en controleer of er eventueel een koppelteken nodig is.
Miriam Kerver
Voluit s.v.p.
Hoe worden afkortingen gebruikt?
Miriam Kerver
Zijn ze beide(n) goed?
Wanneer krijgen woorden als beide, sommige, vele, alle en andere een extra -n?
Miriam Kerver
Liever niet lijdend
Herken de lijdende vorm in de tekst en vervang die voor een actieve formulering.
Toine Kamphuis
Niet niet
Ontkenningen kunnen een tekst verwarrend maken. Zorg voor verwarring en zet zo veel mogelijk ontkenningen in de tekst.
Toine Kamphuis
Werkwoordbergen
Haal overbodige werkwoorden weg of zet er juist zo veel mogelijk in.
Toine Kamphuis
De keten van Blundell
Oorzaken en gevolgen op een andere manier noteren en zo tot nieuwe inzichten komen.
William Blundell