Disclaimer

Dank

De Schrijfcarrousel is een innovatieve trainingsmethode. We bieden trainers, schrijvers, leraren en docenten de mogelijkheid om elkaar te inspireren. Dat doen we onder andere door de mogelijkheid te bieden om opdrachten en ervaringen uit te wisselen en te gebruiken. Wij danken al diegenen die hieraan een bijdrage leveren.

Auteursrecht

Degene die een Schrijfcarrousel®-kaartenset heeft gekocht of aan een Schrijfcarrousel®-workshop van de School voor Schrijftraining heeft deelgenomen, mag de methode gebruiken. Net zoals je een leerboek tijdens een les mag gebruiken. Sterker nog: we juichen dat toe. De Schrijfcarrousel® is een open systeem. Dat betekent echter niet dat alles zo maar mag. De Schrijfcarrousel®-methode en de bijbehorende kaartenset zijn auteursrechtelijk beschermd.

 

  • Je mag je niet uitgeven als bedenker van de Schrijfcarrousel®. Net zoals je niet mag zeggen dat je de schrijver van een boek bent dat je niet hebt geschreven.
  • Als je de methode gebruikt, dien je te vermelden dat je met de Schrijfcarrousel® werkt. 
  • Je mag de kaarten niet vermenigvuldigen.
  • Je mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, kaarten aan de methode toevoegen. Ook niet alleen voor eigen gebruik.

Donaties

Mocht je zelf geld verdienen door de Schrijfcarrousel® in te zetten, dan stellen we een - vrijwillige - bijdrage zeer op prijs.

Disclaimer

We doen ons uiterste best om te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel is. Aan de inhoud van deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige site die via een link aan onze site is verbonden. 

Internetgebruik

Deze site mag niet worden gebruikt op een manier die andere internetgebruikers kan hinderen of die de informatie op deze site of de achterliggende programmatuur kan aantasten. Het is evenmin toegestaan om afgesloten delen van deze website te gebruiken onder een valse naam of om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Privacy

We waarderen uw bezoek aan onze site en we behandelen uw gegevens dienovereenkomstig. We respecteren de privacy van onze bezoekers, stellen hun gegevens niet beschikbaar aan derden en doen verder wat we kunnen om hun privacy te beschermen.

Voorbehoud

We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met de informatie op deze site. We zijn niet verantwoordelijk voor bijdragen van bezoekers en voor opdrachten die door derden zijn ingebracht. Daarnaast is de Schrijfcarrousel niet verantwoordelijk voor eventueel auteursrechtelijk beschermd materiaal dat bezoekers op deze website plaatsen of inbrengen als opdrachtkaart.

Auteursrecht

Het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd.